Jaroslav Pavlík zámečnictví  
Újezdec 6
378 21 Kardašova Řečice
Tel. +420 724 093 699
E-mail: pavlikjaroslav74@seznam.cz
IČ: 721 52 699
DIČ: CZ7401161405      Ceny

Ceny jsou smluvní a odvíjejí se od náročnosti zadané práce.
Před uzavřením smlouvy na dílo dostanete podrobný rozpočet s cenou výrobku k odsouhlasení.